Lidmaatschap

Het lidmaatschap bedraagt regulier € 50,00 per kalenderjaar.
Inning vindt plaats middels automatische incasso in juni. Wat krijg je als lid? Als lid wordt je naam op het BC-ledenbord in de kantine vermeld.
Tevens krijg je een stem tijdens de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering in september.
Tijdens deze ALV wordt besloten aan welk goed idee of ideeën de financiële middelen worden besteed.
Lid worden kan eenvoudig via het contactformulier de rest doen wij; zo simpel is het!